ChemDay ti zabezpečí
BUDÚCNOSŤ

Čo môžeš získať z tohto dňa ?

  1. Nájdenie kontaktov a príležitostí - ChemDay ponúka študentom možnosť nadviazať kontakt s predstaviteľmi firiem a univerzitnými oddeleniami, čo môže viesť k budúcim pracovným príležitostiam a spoluprácami.
  2. Budúca kariéra a zamestnanie - Účasť na ChemDay umožňuje študentom získať informácie o potenciálnych pracovných ponukách a kariérnych možnostiach v rôznych odvetviach, čím pomáha v plánovaní ich budúcej kariéry.
  3. Rozvíjanie soft skills - ChemDay poskytuje študentom príležitosť rozvíjať soft zručnosti ako komunikácia, tímová práca ako sa pripraviť na život po univerzite, čo sú kľúčové schopnosti pre úspešnú kariéru v akejkoľvek oblasti.
  4. Networking - Tento deň je skvelou príležitosťou na budovanie sietí kontaktov s ľuďmi z priemyslu a univerzít, čo môže viesť k budúcim pracovným príležitostiam a spolupráci na projektoch.
  5. Získanie informácií o stážach a pracovných ponukách - ChemDay poskytuje študentom príležitosť získať informácie o možnostiach stáží a pracovných ponúkach od rôznych firiem a inštitúcií.
  6. Interakcia s profesionálmi - Študenti môžu mať príležitosť interagovať s profesionálmi z rôznych odvetví a získať cenné rady a rady ohľadom ich kariéry a osobného rozvoja.
  7. Možnosť zúčastniť sa diskusií a workshopov - Počas tohto dňa je možnosť sa zapojiť do diskusie a workshopových aktivít, ktoré poskytujú študentom príležitosť získať praktické skúsenosti a ďalšie odborné vedomosti.

Nenechaj odletieť svoju raketu do budúcnsti

Chceš sa stať dobrovoľníkom ?

Vyplň formulár a staň sa súčasťou nášho tímu

Adresa 

CHEM-Spolok študentov FCHPT STU
Radlinského 2101/9
812 37 Bratislava                   
Staré Mesto


Email
chemday@chemfchpt.sk
chem.fchpt@gmail.com


Zaujímavé linky

FCHPT STU
CHEM 


AI Website Generator