Prečo byť súčasťou ChemDay

Výhody pre spoločnosti

  1. Možnosť získania pracovných príležitostí - Účasť na ChemDay poskytuje absolventom príležitosť priamo interagovať s predstaviteľmi firiem a získavať informácie o pracovných ponukách a kariérnych možnostiach. To môže pomôcť absolventom pri hľadaní svojich prvých zamestnaní alebo ďalších pracovných príležitostí.
  2. Možnosť získania stáží a pracovných skúseností - Firma, ktorá sa zúčastní na ChemDay, môže ponúknuť absolventom stáže alebo príležitosti na získanie pracovných skúseností v rôznych oblastiach svojej činnosti. Tieto skúsenosti môžu byť cenným prínosom pri hľadaní budúcej zamestnanosti.
  3. Príležitosť na písanie diplomových prác -  ChemDay umožňuje firmám zapojiť sa do výskumu a vývoja spolu s univerzitnými študentmi, ktorí hľadajú témy na svoje diplomové práce. Tento model poskytuje firmám prístup k čerstvým myšlienkam a potenciálnym inováciám.
  4. Rozvoj vzťahov s univerzitou - Firmy môžu nadviazať a posilniť vzťahy s univerzitnou komunitou. Toto spojenie môže viesť k dlhodobej spolupráci pri riešení výskumných projektov a vytváraní vzdelávacích programov pre študentov.
  5. Príležitosť na prezentáciu a propagáciu - Tento deň poskytuje firmám platformu na prezentáciu svojej práce, produktov a hodnôt pred širokou verejnosťou univerzitných študentov a pracovníkov. Tento druh propagácie môže pomôcť zvýšiť povedomie o značke a prilákať nových zákazníkov alebo partnerov.
  6. Vytvorenie partnerských vzťahov - Účasť na ChemDay umožňuje firmám nadviazať nové partnerské vzťahy s univerzitnými oddeleniami a laboratóriami. Tieto vzťahy môžu viesť k spoločným výskumným projektom, výmene know-how a zdieľaniu zdrojov.
  7. Získanie prístupu k špecializovaným odborníkom - ChemDay poskytuje firmám príležitosť stretnúť sa s odborníkmi a vedcami z rôznych odborov, ktorí môžu poskytnúť cenné know-how a odbornú pomoc pri riešení špecifických problémov v jednotlivých firmách. 
  8. Rozšírenie siete kontaktov - umožnujeme firmám rozšíriť svoju sieť kontaktov prostredníctvom interakcie s študentmi, profesormi a predstaviteľmi ďalších spoločností. Tieto nové kontakty môžu otvoriť dvere k novým obchodným príležitostiam a partnerstvám.
Mobirise

Naším zámerom je spájať talentovaných študentov s príležitosťami v oblasti chémie. Chceme nájsť spojenie medzi tými, ktorí končia svoje vzdelávanie, a spoločnosťami, ktoré môžu ponúknuť smerovanie v ich kariére. Taktiež máme v úmysle informovať našich mladých študentov o rôznych možnostiach a perspektívach, ktoré pred nimi stoja, a veríme, že priamy kontakt so spoločnosťou môže osvetliť ich cestu do budúcnosti.

Ako prebieha ChemDay


Každá spoločnosť, ktorá sa zúčastní veľtrhu, bude mať k dispozícii vlastný stánok v budove fakulty, označený logom a názvom firmy. Okrem toho budeme organizovať prednášky vo vyhradených miestnostiach, kde budú prezentácie jednotlivých spoločnosti podľa harmonogramu. Tieto prednášky sú dobrovoľné, takže nie je povinnosť ich mať, každopádne ak máte záujem o prednášku zakliknite si ju vo formulári. Bude to ideálna príležitosť predstaviť a prezentovať našim študentom vaše zameranie a ponúknuť im spoluprácu. Aj tento rok dávame spoločnostiam možnosť uskutočniť workshopy. Ak máte záujem o tento formát, stačí zaškrtnúť príslušné pole v priloženom formulári.

Adresa 

CHEM-Spolok študentov FCHPT STU
Radlinského 2101/9
812 37 Bratislava                   
Staré Mesto


Email
chemday@chemfchpt.sk
chem.fchpt@gmail.com


Zaujímavé linky

FCHPT STU
CHEM 


HTML Generator