ChemDay je veľtrh pracovných príležitostí spoločností chemického, potravinárskeho a farmaceutického priemyslu na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 

Piaty ročník sa uskutoční už 29.marca 2023!


ChemDay sa každoročne koná v priestoroch Fakulty chemickej a potravinárskej technológie
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. V tento deň sú otvorené dvere pre všetkých nádejných
chemikov do sveta pracovných príležitostí najmä v chemickom, potravinárskom či farmaceutickom 
priemysle.

Piaty ročník už o:

CHEMDAY

29/3/2023

MOTIVÁCIA

Snažíme sa uľahčiť rozhodovanie našich študentov pri výbere toho najvhodnejšieho programu inžinierskeho stupňa štúdia, v závislosti od ponuky práce na trhu a možností do budúcnosti

SPOLUPRÁCA

Chceme vytvoriť priestor na nadviazanie nových a utuženie už existujúcich kontakov. 
Vytvárame ideálne podmienky pre komunikáciu praxe so študentami, ale aj oddeleniami a samotným vedením fakulty

PRACOVNÉ PRÍLEŽITOSTI

Poskytujeme ideálne miesto 
pre lepšie a rýchlejšie hľadanie zamestnania v študovanom odbore pre končiacich študentov a absolvenstov FCHPT STU

Našim cieľom je neustále sa zlepšovať a prinášať firmám, ale aj študentom stále hodnotnejšie podujatie.

14. novembra 2017

ChemDay vznikol z iniciatívy študentov FCHPT STU, ktorí sa rozhodli prepojiť spoluprácu medzi firmami, študentami a zamestnancami fakulty. V premiérovom ročníku tohto podujatia sa zúčastnilo 17 prezentujúcich firiem.

26. marca 2019

Po vynikajúcej odozve zástupcov prezentujúcich spoločností, zúčastnených študentov, ale aj zamestnancov fakulty sa podujatie ChemDay konalo aj po druhýkrát na pôde Fakulty chemickej a potravinárskej technológie. Opätovne prepojilo mnoho študentov, ktorí si medzi zúčastnenými 20 firmami vybrali svojich budúcich zamestnávateľov. 

23. marec 2021

V tento deň  sa  uskutočnil v poradí už tretí úspešný ročník podujatia ChemDay. Kvôli pandemickej situácii sa síce veľtrh konal v online forme, no tešil sa vysokému záujmu študentov a firiem ako aj po minulé roky.

27.apríl 2022

V poradí štvrtý ročník podujatia ChemDay prebehol znova na pôde Fakulty chemickej a potravinárskej technológie. Prebehol prvý krát aj Speed dating, kde si študent mohol vyskúšať pohovor, alebo sa opýtať otázky danej firmy. Študenti mali možnosť komunikovať so 16 firmami!

29.marec 2023

Pripravujeme v poradí už piaty ročník podujatia ChemDay, ktoré sa uskutoční priamo na našej fakulte. Veríme, že opätovne prinesie obrovskú pridanú hodnotu pre všetky zúčastnené strany.

Vždy najnovšie informácie!

Spoločnosti, ktoré sa zúčastnili štvrtého ročníka

Spoločnosti, ktoré sa zúčastnili tretieho ročníka

Zúčastnené spoločnosti v predchádzajúcich ročníkoch

POVEDALI O NÁS

"ChemDay nás milo prekvapil, všetko bolo dobre zorganizované, mali sme prideleného koordinátora, ktorý sa o nás staral, v stánku sa zastavilo veľa študentov, ktorí sa prišli informovať na možnosti spolupráce počas školy alebo po škole. Takisto sa nám páčila aj druhá časť, kde mali zástupcovia firiem možnosť stretnúť sa so zástupcami fakulty. "

Silvia Kavalierová, Slovnaft a.s.

"ChemDay v nás zanechal veľmi dobrý pocit, bola to výborne zorganizovaná akcia. Oceňujeme prístup organizátorov, ktorí bol veľmi profesionálni. Tešíme sa na ďalšie ročníky."

Katarína Tóth Michálková, Heineken Slovensko 

"Profesionálny, energický, chemický. Akcia mala veľký zmysel pre študentov, školy aj vystavujúcich." 

Martina Vavreková, InQb - Univerzitný technologický inkubátor STU

"ChemDay vo mne zanechal veľmi dobrý dojem, výborná organizácia, výborná komunikácia s firmou aj propagácia medzi študentami."

PaedDr. Ľubica Nováková, BUKOCEL,a.s.

Adresa 
CHEM - Spolok študentov FCHPT STU
Radlinského 2101/9
812 37 Bratislava                   
Staré Mesto


Email
chemday@chemfchpt.skZaujímavé linky
FCHPT STU
CHEM 


This site was made with Mobirise template