ChemDay je veľtrh pracovných príležitostí spoločností chemického, potravinárskeho a farmaceutického priemyslu na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 

Tretí ročník sa uskutoční online 23. marca 2021!


ChemDay sa každoročne koná v priestoroch Fakulty chemickej a potravinárskej technológie
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. V tento deň sú otvorené dvere pre všetkých nádejných
chemikov do sveta pracovných príležitostí najmä v chemickom, potravinárskom či farmaceutickom 
priemysle.

Vidíme sa o

MOTIVÁCIA

Snažíme sa uľahčiť rozhodovanie našich študentov pri výbere toho najvhodnejšieho programu inžinierskeho stupňa štúdia, v závislosti od ponuky práce na trhu a možností do budúcnosti

SPOLUPRÁCA

Chceme vytvoriť priestor na nadviazanie nových a utuženie už existujúcich kontakov. 
Vytvárame ideálne podmienky pre komunikáciu praxe so študentami, ale aj oddeleniami a samotným vedením fakulty

PRACOVNÉ PRÍLEŽITOSTI

Poskytujeme ideálne miesto 
pre lepšie a rýchlejšie hľadanie zamestnania v študovanom odbore pre končiacich študentov a absolvenstov FCHPT STU

Našim cieľom je neustále sa zlepšovať a prinášať firmám, ale aj študentom stále hodnotnejšie podujatie.

14. novembra 2017

ChemDay vznikol z iniciatívy študentov FCHPT STU, ktorí sa rozhodli prepojiť spoluprácu medzi firmami, študentami a zamestnancami fakulty. V premiérovom ročníku tohto podujatia sa zúčastnilo 17 prezentujúcich firiem.

26. marca 2019

Po vynikajúcej odozve zástupcov prezentujúcich spoločností, zúčastnených študentov, ale aj zamestnancov fakulty sa podujatie ChemDay konalo aj po druhýkrát na pôde Fakulty chemickej a potravinárskej technológie. Opätovne prepojilo mnoho študentov, ktorí si medzi zúčastnenými 20 firmami vybrali svojich budúcich zamestnávateľov. 

23. marec 2021

Pripravujeme v poradí už tretí ročník podujatia ChemDay ktorý sa uskutoční online, a veríme, že opätovne prinesie obrovskú pridanú hodnotu pre všetky zúčastnené strany. Preto sa snažíme zachovať všetky pozitívne aspekty a súčasne prichádzať s novinkami, aby bolo toto podujatie opäť nezabudnuteľné.

Vždy najnovšie informácie!

Spoločnosti, ktoré sa zúčastnia tohto ročníka

Zúčastnené spoločnosti v predchádzajúcich ročníkoch

POVEDALI O NÁS

"ChemDay nás milo prekvapil, všetko bolo dobre zorganizované, mali sme prideleného koordinátora, ktorý sa o nás staral, v stánku sa zastavilo veľa študentov, ktorí sa prišli informovať na možnosti spolupráce počas školy alebo po škole. Takisto sa nám páčila aj druhá časť, kde mali zástupcovia firiem možnosť stretnúť sa so zástupcami fakulty. "

Silvia Kavalierová, Slovnaft a.s.

"ChemDay v nás zanechal veľmi dobrý pocit, bola to výborne zorganizovaná akcia. Oceňujeme prístup organizátorov, ktorí bol veľmi profesionálni. Tešíme sa na ďalšie ročníky."

Katarína Tóth Michálková, Heineken Slovensko 

"Profesionálny, energický, chemický. Akcia mala veľký zmysel pre študentov, školy aj vystavujúcich." 

Martina Vavreková, InQb - Univerzitný technologický inkubátor STU

"ChemDay vo mne zanechal veľmi dobrý dojem, výborná organizácia, výborná komunikácia s firmou aj propagácia medzi študentami."

PaedDr. Ľubica Nováková, BUKOCEL,a.s.

Adresa 
CHEM - Spolok študentov FCHPT STU
Radlinského 2101/9
812 37 Bratislava                   
Staré Mesto
Zaujímavé linky
FCHPT STU
CHEM 


How to make a site - See it