ChemDay je veľtrh pracovných príležitostí spoločností chemického, potravinárskeho a farmaceutického priemyslu na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 

Tretí ročník sa uskutoční už na jar 2020!


ChemDay sa každoročne koná v priestoroch Fakulty chemickej a potravinárskej technológie
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. V tento deň sú otvorené dvere pre všetkých nádejných
chemikov do sveta pracovných príležitostí najmä v chemickom, potravinárskom či farmaceutickom 
priemysle.

MOTIVÁCIA

Snažíme sa uľahčiť rozhodovanie našich študentov pri výbere toho najvhodnejšieho programu inžinierskeho stupňa štúdia, v závislosti od ponuky práce na trhu a možností do budúcnosti

SPOLUPRÁCA

Chceme vytvoriť priestor na nadviazanie nových a utuženie už existujúcich kontakov. 
Vytvárame ideálne podmienky pre komunikáciu praxe so študentami, ale aj oddeleniami a samotným vedením fakulty

PRACOVNÉ PRÍLEŽITOSTI

Poskytujeme ideálne miesto 
pre lepšie a rýchlejšie hľadanie zamestnania v študovanom odbore pre končiacich študentov a absolvenstov FCHPT STU


ChemDay vznikol z iniciatívy študentov FCHTP STU, ktorí sa rozhodli prepojiť spoluprácu  medzi firmami, študentami a zamestnancami fakulty. Premiéra sa uskutočnila 14. novembra 2017. Po veľmi dobrej odozve nielen od študentov, ale aj od zúčastnených firiem a zamestnancov fakulty, naň nadviazal druhý ročník 26. marca 2019.


Prvý ročník ChemDay 2017

Vždy najnovšie informácie!

Zúčastnené spoločnosti v predchádzajúcich ročníkoch

POVEDALI O NÁS

"ChemDay nás milo prekvapil, všetko bolo dobre zorganizované, mali sme prideleného koordinátora, ktorý sa o nás staral, v stánku sa zastavilo veľa študentov, ktorí sa prišli informovať na možnosti spolupráce počas školy alebo po škole. Takisto sa nám páčila aj druhá časť, kde mali zástupcovia firiem možnosť stretnúť sa so zástupcami fakulty. "

Silvia Kavalierová, Slovnaft a.s.

"ChemDay v nás zanechal veľmi dobrý pocit, bola to výborne zorganizovaná akcia. Oceňujeme prístup organizátorov, ktorí bol veľmi profesionálni. Tešíme sa na ďalšie ročníky."

Katarína Tóth Michálková, Heineken Slovensko 

"Oceňujem organizačne výborne pripravené podujatie :-). Rovnako cielený záujem študentov o prax či zamestnanie v podniku, otázky k adaptácii absolventov v pracovnom kolektíve, ale aj o konkrétne výrobné procesy."

Daniela Javorská, Duslo a.s.

"Prekvapil nás veľký záujem študentov nielen o naše prezenty ale aj o výrobné programy, technológie a možnosti praxe a zamestnania sa v našich spoločnostiach. Napriek tomu, že táto akcia bola v gescii študentov, jej organizačná stránka od prípravy až po ukončenie, program a technické zabezpečenie boli zvládnuté vzorovo."

Alojz Gandi, Chemosvit a.s.

„Profesionálny, energický, chemický. Akcia mala veľký zmysel pre študentov, školy aj vystavujúcich.“

Martina Vavreková, InQb - Univerzitný technologický inkubátor STU

Adresa 

FCHPT STU v BA
Radlinského 2101/9
812 37 Bratislava                   
Staré Mesto

Kontakt 

Mária Mičíková
Hlavná organizátorka            
Tel: +421 904 326 089
chemday@chemfchpt.sk


Zaujímavé linky

FCHPT STU
CHEM 
Attila Múčka 
Koordinátor pre firmy
Tel: +421 911 927 552 
chemday@chemfchpt.sk